Alimta ® (pemetrexed)

För fullständig produktresumé för Alimta® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Alimta® (pemetrexed): Infusion Via Central eller Perifer IV Venkateter

Lilly har ingen tillgänglig information angående infusion av pemetrexed via en central kontra perifer IV venkateter.

Detailed Information

Pemetrexed must be administered as an IV infusion.1

Lilly has not studied central line vs peripheral IV administration of pemetrexed.2

Clinical circumstances may be present which prevent a patient from having peripheral IV access. In the case of central line access only, the treating physician should make an appropriate clinical decision considering the risk/benefit, given that there is no information available regarding administration of pemetrexed via a central line IV.2

References

1. Alimta [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands

2. Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

Glossary

IV = intravenous

Lilly = Eli Lilly and Company

Datum fӧr senaste ӧversyn September 04, 2020


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss