Abasaglar ® (insulin glargin)

För fullständig produktresumé för Abasaglar® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Abasaglar® (insulin glargin): Övergång från basalinsulin

Vid övergång från ett annat basinsulin till Abasaglar, är den rekommenderade initiala Abasaglardosen baserad på den insulinbehandling som avbryts.

Detailed Information

If transitioning patients from another basal insulin to Abasaglar therapy, the recommended initial dose of Abasaglar is based on the insulin therapy that is being discontinued (Table 1).

Reductions in the Abasaglar dose when transitioning from certain insulins will lower the likelihood of hypoglycemia.1,2

Table 1. Transitioning From Another Basal Insulin to Abasaglar Therapy1,2

If transitioning from…

To…

Then, the recommended initial dose of Abasaglar …

Example

Lantus

Abasaglar

is the same as the Lantus dose.

50 units of Lantus transitions to 50 units of Abasaglar

Toujeo

Abasaglar

is 80% of the Toujeo dose.

50 units of Toujeo transitions to 40 units of Abasaglar

twice-daily NPH insulin

once-daily Abasaglar

is 70%-80% of the total daily NPH insulin dosage.

25 units of NPH insulin every morning and 25 units of NPH insulin every evening, for a daily total of 50 units of NPH insulin, transitions to 35 units (70% of the NPH insulin total daily dose) or 40 units (80% of the NPH insulin total daily dose) of Abasaglar once daily

an intermediate- or long-acting insulin other than Lantus

Abasaglar

may differ from the prior basal insulin dose and other concomitant antihyperglycemic medications may need to be adjusted.

Abbreviations: Abasaglar  = Abasaglar® (insulin glargine injection) 100 units/mL; Lantus = Lantus® (insulin glargine injection) 100 units/mL; Toujeo = Toujeo® (insulin glargine injection) 300 units/mL.

References

1. Abasaglar [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2. Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

Glossary

Abasaglar = Abasaglar® (insulin glargine) 100 units/mL

Datum fӧr senaste ӧversyn November 13, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss