Abasaglar ® (insulin glargin)

För fullständig produktresumé för Abasaglar® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Abasaglar® (insulin glargin): Tillverkning

Tillverkningsprocessen för Abasaglar är skyddad information.

Detailed Information

Abasaglar is produced by recombinant DNA technology in Escherichia coli.1

Lantus is produced by recombinant DNA technology in Escherichia coli.2

The manufacturing process for Abasaglar and Lantus is proprietary to their respective company.

References

1. Abasaglar [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2. Lantus [summary of product characteristics]. Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germany.

Glossary

Abasaglar = Abasaglar® (insulin glargine) 100 units/mL

Lantus = Lantus® (insulin glargine) 100 units/mL

Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M06 11


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss