Abasaglar ® (insulin glargin)

För fullständig produktresumé för Abasaglar® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Abasaglar® (insulin glargin): Primär verkan

Den primära verkan för insulin, inklusive Abasaglar, är reglering av glukosmetabolismen.

Detailed Information

The primary activity of insulin, including Abasaglar (insulin glargine), is regulation of glucose metabolism.1

Insulin and its analogues lower blood glucose levels by stimulating peripheral glucose uptake, especially by skeletal muscle and fat, and by inhibiting hepatic glucose production.1

Insulin acts by

  • inhibiting lipolysis,

  • inhibiting proteolysis, and

  • enhancing protein synthesis.1

Reference

1. Abasaglar [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Glossary

Abasaglar = Abasaglar® (insulin glargine) 100 units/mL

Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M07 12


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Skriv din fråga till oss