Abasaglar ® (insulin glargin)

För fullständig produktresumé för Abasaglar® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Abasaglar® (insulin glargin): Glömd dos

I händelse av en glömd dos av Abasaglar bör läkaren använda sitt kliniska omdöme baserat på patientens situation.

Detailed Information

There is no one rule on what to do in the event of a missed dose of insulin, including IGlar.

Patients with a missed dose of Abasaglar should :

  • test their blood glucose and their urine for ketones as soon as any symptoms of hyperglycaemia occur,1

  • monitor their blood glucose frequently,1

  • do not take a double dose to make up for a forgotten dose, and 1

  • contact their physician.1

For patients who miss a dose of Abasaglar, physicians may use their clinical discretion regarding resumption of dosing. Factors that may be considered by physicians include :

  • the wide spectrum of disease progression

  • individual dosing ranges

  • time from the missed dose, and

  • concomitant medications.

References

1. Abasaglar [package leaflet: information for the patient]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Glossary

Abasaglar = Abasaglar® (insulin glargine) 100 units/mL

IGlar = insulin glargine

Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M12 06


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss