Abasaglar ® (insulin glargin)

För fullständig produktresumé för Abasaglar® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Abasaglar® (insulin glargin): Förvaring och hantering

Oöppnade Abasaglarpennor och cylinderampuller ska förvaras i kylskåp och öppnade pennor och cylinderampuller bör förvaras i rumstemperatur.

Dosage Form

Abasaglar is available as a 3-mL prefilled disposable pen or cartridge containing 300 units of insulin glargine.1

Storage and Handling

Do not freeze Abasaglar. Do not store Abasaglar next to the freezer compartment or a freezer pack. 

Do not use Abasaglar if it has been frozen.1,2

Protect Abasaglar from direct heat and light.3

Do not store the Pen with the needle attached in order to prevent

  • leaking

  • blocking the needle, and

  • air from entering the Pen.2

Store unopened Pens in the refrigerator3

Once in use, do not return Pens to the refrigerator as differential thermal cycles may cause insulin leakage and air bubble formation.2

Do not use Abasaglar after the expiration date (see Table 1).1

Table 1. Storage Conditions and Expiration Dates for Abasaglar1

Prefilled Pen or Cartridge, 3 mL

Not In-Use (unopened)
Refrigerated
(2°C - 8°C [36°F - 46°F])

In-Use (opened)
Room Temperature
(up to 30°C [86°F])

Expiration date

Date on label

28 days

Abbreviations: Abasaglar = Abasaglar® (insulin glargine) 100 units/mL; Pen = KwikPen™.

References

1. Abasaglar [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2. Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

3. Abasaglar [instructions for use]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands .

Glossary

Abasaglar = Abasaglar® (insulin glargine) 100 units/mL

Pen = KwikPen™

Datum fӧr senaste ӧversyn October 11, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss