Abasaglar ® (insulin glargin)

För fullständig produktresumé för Abasaglar® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Abasaglar® (insulin glargin): Doser som överstiger 80 enheter

Patienter som ordinerats mer än 80 enheter Abasaglar behöver mer än en injektion.

Detailed Information

The Abasaglar KwikPen can inject between 1 and 80 units per injection. If a patient requires more than 80 units of Abasaglar per dose, more than 1 injection will be needed.1

No dedicated study has been conducted with patients who require an Abasaglar dose of greater than 80 units.

Patients who require high-dose basal insulin may benefit from additional therapies (Table 1).2,3

Table 1. Alternate Therapies in Patients Requiring High-Dose Basal Insulin2,3

If the...

Then…

target HbA1c is not achieved with a basal insulin that has been titrated to a dose for an acceptable FBG concentration

consider adding a GLP-1 RA, an SGLT-2 inhibitor, or prandial insulin.

basal insulin dose is >0.5 units/kg/day

Abbreviations: FBG = fasting blood glucose; GLP-1 RA = glucagon-like peptide receptor agonist; HbA1c = glycated hemoglobin; SGLT-2 = sodium-glucose cotransporter-2.

References

1. Abasaglar [instructions for use]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands .

2. Davies MJ, D'Alessio DA, Fradkin J, et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care. 2018;41(12):2669-2701. https://doi.org/10.2337/dci18-0033

3. American Diabetes Association. 9. Pharmacologic approaches to glycemic treatment: standards of medical care in diabetes—2020. Diabetes Care. 2020;43(suppl 1):S98-S110. https://doi.org/10.2337/dc20-S009

Glossary

Abasaglar = Abasaglar® (insulin glargine) 100 units/mL

BG = blood glucose

IGlar = insulin glargine

Pen = KwikPen™

Datum fӧr senaste ӧversyn 2020 M05 05


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss