Abasaglar ® (insulin glargin)

För fullständig produktresumé för Abasaglar® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Abasaglar® (insulin glargin): definition av en biosimilar

Biosimilarer är komplexa läkemedel som liknar men inte är identiska med redan godkända biologiska preparat som är stora komplexa molekyler från levande celler.

Detailed Information

Biosimilars are complex medicines that are similar, but not identical, to already-approved biologic medicines that are referred to as reference medicines. Biologic medicines are large, complex molecules derived from living cells.1

Biosimilars are designed to have no clinically meaningful difference compared with reference medicines.1

Biosimilars are not the same as generics, which are exact copies of small compounds produced through chemical synthesis.1

Reference

1. Triplitt C, Hinnen D, Valentine V. How similar are biosimilars? What do clinicians need to know about biosimilar and follow-on insulins? Clin Diabetes. 2017;35(4):209-216. http://dx.doi.org/10.2337/cd16-0072

Glossary

Abasaglar = Abasaglar® (insulin glargine injection) 100 units/mL

Datum fӧr senaste ӧversyn 2018 M07 12


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss