Abasaglar ® (insulin glargin)

För fullständig produktresumé för Abasaglar® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Abasaglar® (insulin glargin): Användning vid nedsatt leverfunktion

Effekten av nedsatt leverfunktion på farmakokinetiken för Abasaglar har inte studerats.

Detailed Information

The effect of hepatic impairment on the PK of Abasaglar has not been studied.1

In patients with hepatic impairment, insulin requirements may be diminished due to reduced capacity for gluconeogenesis and reduced insulin metabolism.2

As with all insulin products, more frequent glucose monitoring and dosage adjustment may be necessary for Abasaglar in patients with hepatic impairment. Patients with hepatic impairment may be at higher risk for hypoglycemia.1

Some studies with human insulin have shown increased circulating levels of insulin in patients with hepatic failure.1

References

1. Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

2. Abasaglar [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Glossary

Abasaglar = Abasaglar® (insulin glargine) 100 units/mL

PK = pharmacokinetic

Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M04 02


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss